Կուրսեր

Javascript introduction

Javascript introduction

Javascript introduction

 • Դաս 1 Ծրագրավորման ներածություն
 • Դաս 2 Ի՞նչ է JavaScript – ը
 • Դաս 3 JavaScript ներածություն
 • Դաս 4 Ի՞նչ է JavaScript – ը
 • Դաս 5 Ծանոթություն JS - ին
 • Դաս 6 JavaScript
 • Դաս 7 Ի՞նչ է Պրեպոցեսորը
 • Դաս 8 Փոփոխականի տիպեր
 • Դաս 9 Օպերատորներ , ցիկլեր
 • Դաս 10 Ֆունկցիաներ SASS
 • Դաս 11 LESS ներածություն
 • Դաս 12 Աշխատանք LESS - ում