Կուրսեր

React Library

React Library

React Library

 • Դաս 1 Ծրագրավորման ներածություն
 • Դաս 2 JavaScript ներածություն
 • Դաս 3 Ծանոթություն JS - ին
 • Դաս 4 Վերհիշենք JavaScript – ը
 • Դաս 5 Event-ներ, this ցուցիչ, Callback ֆունկցիա
 • Դաս 6 OOP ներածություն
 • Դաս 7 RegExp
 • Դաս 8 JSON, AJAX տեխնոլոգիա
 • Դաս 9 API ներածություն
 • Դաս 10 Այլ API - ներ
 • Դաս 11 React ներածություն, ի՞նչ է NodeJs-ը
 • Դաս 12 Components, import, export
 • Դաս 13 State, Props
 • Դաս 14 Իրադարձություններ, setState,
 • Դաս 15 Refs, validation, key
 • Դաս 16 Երթուղավորում (Router)
 • Դաս 17 Կոմպոնենտի մեթոդները
 • Դաս 18 React ֆունկցիաների, մեթոդների և հնարավորությունների ամփոփում
 • Դաս 19 Portal, Context, Hoc
 • Դաս 20 Axios, API
 • Դաս 21 Fetch, API
 • Դաս 22 Redux ներածություն
 • Դաս 23 Redux մեթոդի կիրառումը
 • Դաս 24 Redux store methods
 • Դաս 25 Redux ասինխրոն գործողություններ և հոսք
 • Դաս 26 Redux middleware
 • Դաս 27 Պրակտիկ մաս 1
 • Դաս 28 Պրակտիկա մաս 2
 • Դաս 29 Պրակտիկ մաս 3
 • Դաս 30 Պրակտիկ մաս 4
 • Դաս 31 Պրակտիկ մաս 5
 • Դաս 32 Պրակտիկ մաս 6
 • Դաս 33 Պրակտիկա մաս 7
 • Դաս 34 Պրակտիկա մաս 8