Կուրսեր

PHP & MySQL

PHP & MySQL

PHP & MySQL

 • Դաս 1 Ի՞նչ է PHP ֊ ն
 • Դաս 2 Մաթեմատիկական գործողություններ ,If-else օպերատոր
 • Դաս 3 Ցիկլեր , Զանգվածներ , Ֆունկցիաներ
 • Դաս 4 Սուպերգլոբալ փոփոխականներ
 • Դաս 5 Include, require ֆունկցիաներ,
 • Դաս 6 Տվյալների բազաներ, SQL հարամաններ
 • Դաս 7 Պրակտիկ դաս՝ ամրապնդել գիտելիքները
 • Դաս 8 Պրակտիկ դաս՝ շարունակել սոց կայքի նախագծումը
 • Դաս 9 Պրակտիկ դաս՝ շաևունակել սոցկայքը
 • Դաս 10 Շարունակել կայքի աշխատանքները
 • Դաս 11 Ավարտել սոց կայքը
 • Դաս 12 Հարց ու պատասխան